O Projektu

Osnovni podaci o projektu

Opći cilj: Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a.

Cilj projekta: unaprjeđenje relevantnosti nastavne djelatnosti četiri fakulteta i jednog sveučilišnog odjela koji izvode studijske programe iz područja računarstva, putem tri niza aktivnosti:

  • izrade standarda zanimanja i kvalifikacija za ključna područja računarstva te unaprjeđenja četiri preddiplomska i pet diplomskih sveučilišnih studijskih programa iz područja računarstva;
  • unaprjeđenja postupaka izrade, evaluacije i izmjene studijskih programa kroz razvoj dva odgovarajuća softvera te unaprjeđenja propisa sustava kvalitete;
  • jačanja nastavničkih kompetencija visokoobrazovnih djelatnika i izradu dva softvera za povezivanje studenata s tržištem rada

Financijska vrijednost projekta: 3.791.506,00 kuna