Promjena voditelja DigIT projekta

2020. godina nam je donijela mnogo izazova, pandemija COVID 19 virusa je promijenila način na koji svijet funkcionira.

Unatoč svemu, komunikacija između Korisnika i Partnerskih Institucija je česta i produktivna, usmjerili smo se na online sastanke, u nadi da ćemo se uskoro svi vidjeti na jednoj od radionica koje su planirane tokom provedbe Projekta.

2020. godina je donijela i promjenu članova timova, novi voditelj Projekta izv. prof. dr. sc. Toni Perković uključio se u prosincu, sa željom da doprinese ostvarenju projektnih pokazatelja angažirao se i ostvario odličnu komunikaciju s članovima projektnih timova te nastavio aktivan rad na izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u djelatnostima računarstva.

Oznake: