Sastanci koordinatora putem MSTeams platforme

Članovi projektnog tima Korisnika – Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se s Parterima često sastaju online, na organiziranim Teams sastancima, gdje razmjenjuju mišljenja, analiziraju do sada odrađeno, zajedno dorađuju Obrasce te dogovaraju podjelu zadataka i dinamiku sastajanja.

Oznake: