Održana je radionica za izradu Standarda kvalifikacija i unaprjeđenje studijskih programa računarstva na Bolu

Radionici su prisustvovali – voditelj Projekta izv. prof. dr. se. Toni Perković te koordinatori i članovi timova s Partnerskih Institucija – prof. dr. se. Ivica Botički, izv. prof. dr. se. Irena Galić, izv. prof. dr. se. I van Štajduhar te asistentica Marija Habijan.
Hibridnom modelu radionice su prisustvovali i izv. prof. dr. se. Marjan Sikora te doc. dr. se. Krunoslav Žubrinić i prof. dr. se. Mario Miličević, preko Teams platforme.
Cilj sastanka bio je prokomentirati odrađene zadatke podijeljene na prethodnom sastanku te dogovoriti sljedeće zadatke i dinamiku ostvarenja istih. Članovi Dig IT tima su se osvmuli na prethodno razdoblje u kojem su radili na izradi Standarda zanimanja gdje se voditelj projekta izv. prof. dr. se. Toni Perković zahvalio svim partnerskim institucijama koji su sudjelovali u procesu izrade 4 Standarda zanimanja. Također, sudionici su upoznati sa trenutnim statusom 4 Standarda zanimanja koji je poslan na vrednovanje nad kojima je potrebno pokrenuti postupak vrednovanja. Nadalje, sudionici sastanka su raspravljali o sljedećim zadacima, konkretno izradi 4 Standarda kvalifikacija koji predstavljaju nastavak na aktivnosti rada na HKO projektu Dig IT. Detaljno su analizirane smjernice za izradu Standarda kvalifikacija, te su se analizirali postojeći studijski programi u područjima računarstva na partnerskim institucijama. Na sastanku su se dogovarali rokovi u kojima partnerske institucije trebaju dostaviti prijedloge Standarda kvalifikacija sa obveznim i izbornim skupovima ishoda učenja, obrascima za vrednovanje realiziranih ishoda učenja, usklađivanju Standarda kvalifikacija sa Standardom zanimanja, ali i o sljedećim aktivnostima, poput usklađivanja studijskih programa sa Standardom kvalifikacija.

Oznake: