Sastanak članova projektnog tima

Sastanak članova projektnog tima je održan 25.07.2019. na FESB-u. Sastanku su prisustvovali članovi tima Prijavitelja projekta Dig IT – dekan Fakulteta i voditelj projekta prof.dr.sc. Sven Gotovac, prodekan za poslovanje prof.dr.sc.Vladan Papić, prof.dr.sc. Dinko Begušić, izv.prof.dr.sc. Eugen Mudnić i administratorica projekta struč.spec.oec. Mirela Bašić i prodekani Fakulteta- prodekan za znanost, istraživanje i stručni rad izv.prof.dr.sc. Boris Ljubenkov i prodekan za nastavu izv.prof.dr.sc. Branimir Lela te vanjski stručnjak doc.dr.sc. Morana Koludrović s Filozofskog fakulteta u Splitu.

Vodeći se Metodologijom za izradu standarda zanimanja, na sastanku se raspravljalo o sadržaju ankete za izradu standarda zanimanja, o aktivnostima vezanim uz prilagodbu i optimizaciju ankete, o prilagodbi i optimizaciji ključnih poslova i svih znanja i vještina koje su potrebne za svaki navedeni posao. Razradio se i hodogram provedbe ankete.

Oznake: